ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Ψηφοφορίες

Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την ανακύκλωση στα Χανιά;
 

Περιοχή ΧρήστηΕγγραφή στο Newsletter

Banner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 11/6/2014
Friday, 02 May 2014 22:34

για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

1164.14

1165.14


 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 14/04/2014
Sunday, 30 March 2014 20:52

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλειες Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

Ερώτημα

Απάντηση

Ερώτημα

Απάντηση

 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 03/04/2014
Thursday, 20 March 2014 11:02

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαιολιπαντικών»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

 
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 02/04/2014
Thursday, 20 March 2014 10:42

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλατος»

Περίληψη

Μελέτη

Προκήρυξη

 
Ανακοίνωση
Tuesday, 04 March 2014 09:47
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα (που παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής),
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) : Κεντρική σελίδα > Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών φορέων > Εποχικού (ΣΟΧ).
 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Friday, 28 February 2014 13:57

για τη σύναψη σύμβασης «πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Υλικών Χαρτιού και Τετραπάκ (Χάρτινων Συσκευασιών Υγρών Τροφίμων -Tetrapak) - 2014»

Λήψη

 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Friday, 28 February 2014 13:55

για τη σύναψη σύμβασης «πώλησης Διαχωρισμένων Ανακυκλώσιμων Πλαστικών Υλικών - 2014»

Λήψη

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 17