ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Banner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Λήξη 11/6/2014
Διαγωνισμοί
Written by Administrator   

για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

1164.14

1165.14