ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Περιοχή ΧρήστηBanner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Η Εταιρεία PDF Print E-mail

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) είναι Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Το 1993 ιδρύθηκε ως διαδημοτική επιχείρηση με την επωνυμία Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία (ΟΤΑ) το 2009. Διοικείται από Γενική Συνέλευση και έχει ως μετόχους επτά Δήμους, με βασικό μέτοχο τον Δήμο Χανίων.

Η συνεργασία με το σύνολο των Δήμων του Νομού Χανίων, μέσα από τα προγράμματα "Διαλογή στην πηγή" και "Εναλλακτική Διαχείριση", είναι μια πραγματικότητα, ενώ παρέχονται υπηρεσίες τελικής διάθεσης ή αποκομιδής σε 19 από τους 23 Δήμους του Νομού.


Κατεβάστε τον χάρτη σε υψηλή Ανάλυση:

 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων όπως προβλέπεται στον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κρήτης που πετυχαίνει βήμα βήμα η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή των πολιτών, στηρίζουν ένα άριστο περιβαλλοντικά σύστημα Υγειονομικής Ταφης:

 

  • με εκτροπή και ανάκτηση των ανακυκλώσιμων και ζυμώσιμων υλικών
  • με διαλογή στην πηγή
  • με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και συμπληρωματικές δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης των μη αστικών στερεών αποβλήτων

151.000 μόνιμοι κάτοικοι και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες του Νομού Χανίων συμμετέχουν καθημερινά σε αυτή την προσπάθεια.
Η επιτυχία των στόχων μας αποτελεί την καθημερινή μας προσπάθεια και έχει ως αποδέκτη τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Στην Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. πιστεύουμε τι μπορούν να επιτευχθούν οι Ευρωπαϊκοί και οι Εθνικοί στόχοι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
για το περιβάλλον, αλλά και για το καλό όλων μας...