ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Ε.Μ.Α.Κ.
Written by Administrator   

Ενα από τα πλέον σημαντικά έργα στην Ελλάδα, και το μοναδικό έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη αποτελούν:

 

  • Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.)

  • και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.), την διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α

 

Το έργο υλοποιήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και ο προϋπολογισμός του ανήλθε στα 25.8εκ ευρώ, χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ, με ανάδοχο την ENVITEC A.E.

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε έκταση 110.000 m2, νότια της χαράδρας του Κουρουπητού, του οποίου η αποκατάσταση έχει χρηματοδοτηθεί με 1.700.000 ευρώ από το ΕΠΠΕΡ.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 2,3MW.

Ο πολυχώρος του διοικητηρίου στεγάζει το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας ενώ συνδέεται με σύστημα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού με όλα τα τμήματα, φιλοξενεί τους εργαζόμενους στα διαλείμματα της εργασίας. Λειτουργεί και ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επίδειξης της μονάδας στους επισκέπτες, ειδικούς επιστήμονες, φοιτητές, μαθητές λυκείων, κ.ά.

 


 

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

 


 

ΒΙΝΤΕΟ

 

Υψηλής Ανάλυσης (20 ΜΒ) (Διάρκειας: 8 λεπτών)

Χαμηλής Ανάλυσης (3 ΜΒ) (Διάρκειας: 8 λεπτών)