ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Περιοχή ΧρήστηBanner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Ανακύκλωση
Written by Administrator   
 
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ!!!

         

Διαχωρίζουμε τα υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την ζήτηση της βιoμηχανίας σε:


  • Χαρτί και Χαρτόνι
 
  • Τετραπάκ
  • Φιλμ Πλαστικό
 
  • Σιδηρούχα
  • Νάϋλον
 
  • Αλουμίνιο
  • ΡΕΤ, ΡΕ
  

 

 

* Στοιχεία Πολυτεχνείου Κρήτης, τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων, διευθυντής Ευάγγελος Γιδαράκος, επιμέλεια Κατερίνα Μύρκου. (Χανιά 2005)

 

 

... και "Τίποτα δεν πάει Χαμένο" !...

 

icon Σχεδιασμός Δ ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση (παρουσίαση του Δρ. Δερματά Δημήτρη, Καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Διευθυντή του φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.) (494.9 kB)

icon Η κοινωνία της ανακύκλωσης (παρουσίαση της Προέδρου της ΔΕΔΙΣΑ κ. Θεοχαρούλας Μυλωνάκη) (47.71 kB)

icon Η Εναλλακτική διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (παρουσίαση του Δρ. Σκορδίλη Αδαμάντιου, Αν. Προέδρου ΕΠΕΔ) (914.32 kB)

icon Η νέα οδηγία – πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα Αλλαγές και επιπτώσεις ( παρουσίαση του Δρ. Μαυρόπουλου Αντώνη, Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής ISWA & Αντιπροέδρου ΕΕΔΣΑ) (1.14 MB)