ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Περιοχή ΧρήστηBanner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Κομποστοποίηση
Written by Administrator   

 
Η κομποστοποίηση στα Χανιά είναι μια από τις ελάχιστες πετυχημένες προσπάθειες στην Ελλάδα.Στις δεξαμενές ταχείας κομποστοποίησης το οργανικό κλάσμα, αφού έχει αναμειχθεί με τεμαχισμένα κλαδιά, αναδεύεται περιοδικά για 4 έως 6 εβδομάδες.
 Μια περίπλοκη βιοχημική επεξεργασία σε αερόβιες συνθήκες και ελεγχόμενη υγρασία, που έχει ως αποτέλεσμα ένα υλικό με καλή ποιότητα, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα εργαστηριακά αποτελέσματα, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους.
Το παραγόμενο κόμποστ διαχωρίζεται από ξένα σώματα, με κόσκινα τύπου flip-flop και διάταξη συνδυασμένου αεροδυναμικού και βαλλιστικού διαχωρισμού, για να συνεχίσει την ωρίμανσή του σε σειράδια.
 

 
   
Στην συνέχεια αποθηκεύεται ή συσκευάζεται ώστε να οδηγηθεί στην αγορά.

  • Ως προς την κοκκομετρία, το ώριμο κόμποστ είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκο <6,3mm σε ποσοστό 80% περίπου κατά βάρος.
  • Το ώριμο κόμποστ είναι πλούσιο σε οργανική ουσία (στερεά πτητικά).
  • Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (Ε.C.) διαμορφώνεται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα για κόμποστ απορριμμάτων.
  • Η σχέση C/N είναι πολύ χαμηλή.
  • Η περιεκτικότητά του σε βαριά μέταλλα βρίσκεται κάτω των επιτρεπτών ορίων (ΚΥΑ 114218/31.10.97).