ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Περιοχή ΧρήστηBanner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Αποκομιδή Απορριμμάτων
Written by Administrator   

     
 

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. εξυπηρετεί 14 Δήμους για την μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων τους.
 

Ο στόλος διανύει 1.000.000 χιλιόμετρα το χρόνο, εξυπηρετώντας 81.000 κατοίκους, με νυχτερινά δρομολόγια όπου αυτό είναι δυνατόν ώστε να ελαχιστοποιείται η κυκλοφοριακή όχληση .

Σύντομα τα οχήματα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. θα είναι εξοπλισμένα με G.P.S. που θα υποστηρίζεται από γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), ώστε να ελέγχονται και να βελτιστοποιούνται τα δρομολόγια.
    

Επίσης όπως προβλέπεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Κρήτης, σταθμοί μεταφόρτωσης, στο γεωγραφικό κέντρο των δρομολογίων, θα μειώσουν το κόστος μεταφοράς, την κυκλοφοριακή όχληση και θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο στόλος των οχημάτων του τμήματος αποκομιδής αποτελείται από :

2 Πρέσες 24 m3
5 Πρέσες 16 m3
1 Πρέσα 10 m3
2 Μύλοι 10 m3
9 Μύλοι 16 m3
1 Βοηθητικό απορριμματόφορο 2 m3
1 Πλυντήριο κάδων.

 
    

Το συνεργείο συντήρησης αποτελεί πολύτιμο τμήμα της Επιχείρησης, φροντίζοντας για την καθημερινή αποκατάσταση των μηχανικών προβλημάτων του στόλου των οχημάτων και την πρόληψή τους.


Το νέο αμαξοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, θα βελτιώσει θεαματικά τις συνθήκες για το προσωπικό και την λειτουργία του τμήματος.
    

 

 

 
            

 

 

Περιοχές αποκομιδής απορριμμάτων από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α