ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Περιοχή ΧρήστηBanner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Δράσεις
1 Ε.Μ.Α.Κ.
2 X.Y.T. -- Χώρος Υγειονομικής Ταφής
3 Ανάκτηση
4 Ανακύκλωση
5 Κομποστοποίηση
6 Αποκομιδή Απορριμμάτων
7 Ογκώδη Αντικείμενα
8 Διαλογή στην Πηγή
9 Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων