ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Banner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Νέα - Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
Νέα - Ανακοινώσεις
Written by Administrator   

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

 
Ανακοίνωση
Νέα - Ανακοινώσεις
Written by Administrator   
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα (που παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής),
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) : Κεντρική σελίδα > Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών φορέων > Εποχικού (ΣΟΧ).
 
Ανακοίνωση
Νέα - Ανακοινώσεις
Written by Administrator   

Για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Λήψη

 
Ανακοίνωση
Νέα - Ανακοινώσεις
Written by Administrator   

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ 10/ENV/GR/622 και του έργου WASP θα προχωρήσει στην υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων.

Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναζητούνται “ανάδοχες οικογένειες” ευαισθητοποιημένες περιβαλλοντικά, στις οποίες θα διανεμηθεί περιορισμένος αριθμός δωρεάν κομποστοποιητών με τον σύνοδό εξοπλισμό (θερμόμετρο, αναδευτήρας, κάδος κουζίνας). Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι η βαρύτητα που θα δοθεί στην εκπαίδευση των εθελοντών στην κομποστοποίηση.

Σημειώνεται ότι απαραίτητο κριτήριο επιλογής των συμμετεχόντων είναι ύπαρξη κήπου στην κατοικία τους για την τοποθέτηση του κάδου οικιακής κομποστοποίησης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 16/5 έως την Δευτέρα 20/5 μόνο με email στο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις επίσης θα πρέπει να στέλνονται στο ίδιο email. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 • ύπαρξη κήπου για την τοποθέτηση του κομποστοποιητή

 • εκπαίδευση, από στελέχη της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α, για τη σωστή και αποτελεσματική του χρήση.

 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστούν βοήθεια σχετικά με τη διαχείριση του κομποστοποιητή.

 • Καταγραφή και ζύγιση της πρώτης ύλης για την παρασκευή φαγητού καθώς και τα υπολείμματα τροφών. Τα αποτελέσματα θα καταγράφονται σε ειδικά έντυπα.

 • Λήψη μετρήσεων θερμοκρασίας, οι οποίες θα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο.

 • Διάθεση για γόνιμη συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό

Οφέλη από την συμμετοχή στο πρόγραμμα

Οι συμμετέχοντες:

 • Θα επωφεληθούν από την δωρεάν παροχή του κομποστοποιητή και του συνοδού εξοπλισμού.

 • Θα είναι οι αποδέκτες όλων των θετικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση του.

 • Θα παράγουν κομπόστ δημιουργώντας το δικό τους λίπασμα για τον κήπο τους.

 • Θα βελτιώσουν την διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων (μείωση των τροφικών απορριμμάτων).

 • Θα συμβάλουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις καταναλωτικές μας συνήθειες και την παραγωγή αποβλήτων.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Σχετικά Έγγραφα

Ανακοίνωση

Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Οφέλη

Οικιακή Κομποστοποίηση - Παράγουμε Κομπόστ στο Σπίτι μας

Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων - Οικιακή Κομποστοποίηση

 
Διαχείριση Αποβλήτων και Κλιματική Αλλαγή - Έργο της ΔΕΔΙΣΑ για το Πρόγραμμα «LIFE+2009»
Νέα - Ανακοινώσεις
Written by Administrator   

Διαχείριση Αποβλήτων και Κλιματική Αλλαγή

Έργο της ΔΕΔΙΣΑ για το Πρόγραμμα «LIFE+2009»

 

Τα Αέρια του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) μπορεί να εκπέμπονται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος: κατά τις διεργασίες εξόρυξης πρώτων υλών, μεταφοράς, μεταποίησης, χρήσης και τελικής επεξεργασίας ή διάθεσης των υλικών. Συσχετίζοντας τον κύκλο ζωής των υλικών – από τις πρώτες ύλες μέχρι την τελική διάθεση – με την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων, μπορούμε να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις του κάθε σταδίου στην κλιματική αλλαγή.

Η διαχείριση αποβλήτων δημιουργεί διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και μεθάνιο (CH4) που αποτελούν ΑΦΘ. Τα καθημερινά απόβλητα (π.χ. χαρτί, απορρίμματα κουζίνας και κήπου) περιέχουν βιοαποδομήσιμα οργανικά υλικά, με βάση τον άνθρακα. Η επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων αυτών έχει άμεση επίδραση στις εκπομπές ΑΦΘ. Μέσω της διαχείρισης της επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων, μπορούμε να διαχειριστούμε και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρακας απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη παράγει εκπομπές ΑΦΘ, κυρίως μέσω της αποσύνθεσης βιοαποδομήσιμων υλικών στους χώρους υγειονομικής ταφής. Η διαδικασία αυτή εκπέμπει περίπου το ένα τρίτο των ανθρωπογενών εκπομπών CH4 στην Ε.Ε. Στην Ελλάδα, πάνω από το 80% των αποβλήτων οδηγείται σε χώρους ταφής, δημιουργώντας ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά στη διαχείριση και τον έλεγχο των εκπομπών μεθανίου.

Ο κλάδος της διαχείρισης αποβλήτων προσφέρει βιώσιμες τεχνολογίες, οι οποίες, εφόσον προσαρμοστούν και αναπτυχθούν σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες, μπορεί να συντελέσουν στη εξοικονόμηση σημαντικών εκπομπών ΑΦΘ. Πιθανές λύσεις περιλαμβάνουν την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, τη βιολογική επεξεργασία, την ανάκτηση ενέργειας και την υγειονομική ταφή. Η έρευνα και η ανάπτυξη προγραμμάτων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της δημιουργίας λύσεων που θα ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στους πόρους, στο περιβάλλον και στο κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) συμμετέχει στο έργο «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (WASTE-C-CONTROL)» που έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ, μέσω της ανάπτυξης ενός εργαλείου / λογισμικού που θα αξιολογεί, παρακολουθεί, ελέγχει και αναφέρει τις εκπομπές που προέρχονται από ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Χρησιμοποιώντας μια συστηματική προσέγγιση, το έργο θα εξετάσει διάφορες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων σε σχέση με τις εκπομπές ΑΦΘ. Αυτό θα επιτρέψει να προσδιοριστούν διαδικασίες και πρακτικά εργαλεία στο πλαίσιο Τοπικών Σχεδίων Δράσης, τα οποία θα στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ από δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, σε τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και Νομαρχίες Λέσβου και Χανίων).

Το έργο υλοποιείται μέσω του προγράμματος LIFE+2009 «Environment Policy & Governance» (LIFE09 ENV/GR/000294) της Ε.Ε., και θα έχει διάρκεια 27 μήνες. Ο συνολικός Π/Υ ανέρχεται σε ~2,4 εκ. € και η χρηματοδότηση της Ε.Ε. είναι ~1 εκ. €. Η Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. είναι ο Συντονιστής Δικαιούχος του έργου, ενώ Συνεργαζόμενοι Δικαιούχοι είναι οι τρεις ΦοΔΣΑ, στην περιοχή των οποίων θα υλοποιηθεί το έργο: η Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ), η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) και η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ).

Το έργο ξεκίνησε την 1/10/2010, έχει ολοκληρωθεί η Δράση 1 και αυτή τη στιγμή υλοποιείται η Δράση 3:

Οι δράσεις περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες:
Δράση 1.α: Επιλογή των τεχνολογιών διαχείρισης των αποβλήτων και αρχικός διαχωρισμός των τεχνολογιών.
Δράση 1.β: Διαμόρφωση ερωτηματολογίου.
Δράση 1.γ: Συλλογή δεδομένων.
Δράση 1.δ: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων.
Δράση 2.α: Διαχωρισμός τεχνολογιών και μοντελοποίηση τεχνικών υποσυστημάτων.
Δράση 2.β: Προσδιορισμός των απαιτήσεων χρηστών σχετικά με το εργαλείο.

Σε αυτή τη φάση έχει ξεκινήσει η Δράση 3 όπου υλοποιείται η ανάπτυξη του εργαλείου-λογισμικού.

Για περισσοτέρες πληροφορίες :
http://www.epem.gr/waste-c-control/

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3