ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Banner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Rules

Με την πρόσβαση στο “Δώκε το” (στο εξής “Δώκε το”), δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους όρους που ακολουθούν. Είναι πιθανόν να μεταβάλλουμε τους όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή και θα επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε για αυτό με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο, όμως θα ήταν συνετό εκ μέρους σας να ξαναδιαβάζετε τακτικά την παρούσα σελίδα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του “Δώκε το” μετά τις εκάστοτε αλλαγές δείχνει πως δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους με την ανανεωμένη και/ή τροποποιημένη μορφή των όρων.

!!!!! Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ 8 ΟΡΟΥΣ !!!!!

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ η ΠΩΛΗΣΗ και ΟΙ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΕΣ

- Γράφουμε οσο ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ γίνετε την αγγελία μας ! ΚΑΙ αν μπορούμε με ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ !

- Απαντάμε ευγενικά , άμεσα και είμαστε συνεπείς στα ραντεβού !

- Προσέχουμε τους κινδύνους σε πιθανές "περίεργες" συναλλαγές.

- Ξεκινάμε τον τίτλο με [ΧΑΡΙΖΩ] τάδε ή [ΖΗΤΑΩ] τάδε ,μαζί με της αγκύλες !

- Οταν πάρουμε ή δώσουμε , απαντάμε και ευχαριστούμε το μέλος (αν έχουμε ζητήσει) για να κλειδώσει κάποιος mod την αγγελία.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ “Δώκε το”.

Δέχεστε να μην δημοσιεύετε οποιασδήποτε μορφής περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, συκοφαντικό, περιέχον μίσος ή απειλή, σεξουαλικά προσανατολισμένο ή οτιδήποτε άλλο πιθανόν παραβιάζει νόμους είτε της χώρας σας, είτε της χώρας στην οποία φιλοξενείται το “Δώκε το”, είτε το Διεθνές Δίκαιο. Η δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου είναι δυνατόν να οδηγήσει στην άμεση και μόνιμη διαγραφή σας , με ταυτόχρονη ενημέρωση της Υπηρεσίας Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον κρίνουμε απαραίτητο. Η διεύθυνση IP κάθε δημοσίευσης καταγράφεται για την δυνατότητα επιβολής των παρόντων όρων. Δέχεστε ότι το “Δώκε το” έχει το δικαίωμα να απομακρύνει, να επεξεργαστεί, να μετακινήσει ή να κλείσει ένα θέμα συζήτησης οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξει. Σαν μέλος δέχεστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε εισάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Αν και αυτές οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συναίνεσή σας, ούτε το “Δώκε το” ούτε το joomla θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απόπειρα ηλεκτρονικής εισβολής ή παραβίασης η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε απώλεια αυτών των δεδομένων.

Όροι Χρήσης του Δώκε το


Ο δικτυακός τόπος "Δώκε το", προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους όρους χρήσης που ακολουθούν και τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του "Δώκε το" και σε περίπτωση που διαφωνεί οφείλει να μην κάνει χρήση τους, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται πλήρως.

1. Εισαγωγή
Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο "Δώκε το", ο οποίος παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών και υλικού, όπως σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο "Δώκε το" υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του "Δώκε το", συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αλλοίωση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του "Δώκε το" και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το "Δώκε το".

3. Η Εγγραφή σας στο "Δώκε το"
Δικαίωμα εγγραφής ως μέλη έχουν όλοι οι ενήλικοι επισκέπτες/χρήστες ανεξαρτήτου υπηκοότητας, ενεργούντες ατομικά και όχι ως εκπρόσωποι οποιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια της εγγραφής του στις υπηρεσίες του "Δώκε το" ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί: (α) να παρέχει αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη προσωπικά στοιχεία, και (β) να διατηρεί και να ενημερώνει άμεσα τα προσωπικά του στοιχεία ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή, ισχύοντα και πλήρη. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει αναληθή, ανακριβή, ελλιπή ή μη έγκυρα προσωπικά στοιχεία, ή που το "Δώκε το" έχει υποψίες για αναληθείς, ανακριβείς, ελλιπείς ή μη έγκυρες πληροφορίες, θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό του επισκέπτη/χρήστη και να μην του επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών. Όλα τα μέλη του "Δώκε το" λογίζονται και ως επισκέπτες/χρήστες αυτού.

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τα Δεδομένα εγγραφής και ορισμένες άλλες πληροφορίες για το άτομό σας υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Για την χρήση των υπηρεσιών του "Δώκε το" θα πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει μία φόρμα εγγραφής στην οποία του ζητούνται και προσωπικά στοιχεία. Τα στοιχεία που συλλέγει το "Δώκε το" κατά την εγγραφή του χρήστη είναι τα εξής: όνομα, όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κωδικό (Password), πόλη, διεύθυνση, ενδιαφέροντα (hobby)και τηλέφωνο. Το όνομα χρήστη (username), είναι ένα εικονικό όνομα (ψευδώνυμο) που επιλέγει ο επισκέπτης/χρήστης και αποτελεί την ονομασία του κατά την επίσκεψη των σελίδων και των υπηρεσιών του "Δώκε το".
Οι λόγοι συλλογής των στοιχείων αυτών είναι: κυρίως στατιστικοί λόγοι καθώς και η ενημέρωση των μελών του για νέες υπηρεσίες, προσφορές, τεχνική υποστήριξη τους στις διάφορες υπηρεσίες του "Δώκε το", δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή άλλα ερωτηματολόγια. Επίσης κάθε μέλος του "Δώκε το" λαμβάνει ενημερωτικό δελτίο με τα τελευταία νέα του "Δώκε το". Ιδίως οι πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα (hobby) του χρήστη, την σχολή στην οποία σπουδάζει, την διεύθυνσή του και το τηλέφωνό του ζητούνται προαιρετικά για την περίπτωση που επιθυμεί να λαμβάνει εξειδικευμένη ενημέρωση των υπηρεσιών και των προσφορών του "Δώκε το" καθώς και για την πληρέστερη εξυπηρέτησή του.
Το "Δώκε το" δεσμεύεται ρητά να μη διοχετεύσει, διαθέσει, πουλήσει νοικιάσει με κανένα τρόπο τα προσωπικά στοιχεία των μελών του σε τρίτους. Παροχή προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει μόνο όταν: 1) δοθεί η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη για αυτό 2) επιβάλλεται από το νόμο με σκοπό τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του, 3) μετά από αίτηση του επισκέπτη/χρήστη χρειαστεί τα στοιχεία του να διοχετευτούν σε συνεργάτες του "Δώκε το" με σκοπό την ικανοποίηση επιθυμιών των μελών και 4) ανακαλύψουμε ότι η συμπεριφορά του επισκέπτη/χρήστη στο website δεν συμφωνεί με τους παρόντες «όρους χρήσης» του "Δώκε το" ή με οποιαδήποτε από τις οδηγίες μας για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Το "Δώκε το" απαγορεύει στους επισκέπτες/χρήστες του να δημοσιεύουν/ αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα τους, και συνιστά σε αυτούς να περιορίζονται στην καταγραφή και ανταλλαγή μόνο τόσων στοιχείων όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την μεταξύ τους επικοινωνία. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το "Δώκε το", και ο επισκέπτης/χρήστης δεν προστατεύεται από τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αν ο τελευταίος αποκαλύψει/δημοσιεύσει με ενέργειές του στοιχεία των προσωπικών δεδομένων του μέσω των υπηρεσιών του "Δώκε το", όπως ιδίως μέσω των: Chat, SHOUTBOX, Υπηρεσίας Μηνυμάτων, Υπηρεσίας Gallery, FORUM.
Η χρήση του "Δώκε το" προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του "Δώκε το". Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το "Δώκε το" μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική του για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της πολιτικής μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, σύνδεσμος προς την οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

5. Λογαριασμός μέλους
Το "Δώκε το" παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Η επιλογή του ονόματος εισόδου καθώς και του κωδικού πρόσβασης γίνεται από τον χρήστη κατά τη διάρκεια της καταχώρησης των στοιχείων του. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το "Δώκε το", θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι επισκέπτες/χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).
Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το "Δώκε το" για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το "Δώκε το" δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή από τον επισκέπτη/χρήστη.
Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι το "Δώκε το" διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς μελών που παραμένουν ανενεργοί από τους επισκέπτες/χρήστες για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 3 μηνών).

6. Δεοντολογικοί κανόνες
Οι παρακάτω κανονισμοί δεν έχουν σκοπό να λογοκρίνουν ή να περιορίσουν τις δυνατότητες των επισκεπτών/χρηστών στην έκφραση των απόψεων τους. Το "Δώκε το" παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, ωστόσο όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του "Δώκε το".
Το "Δώκε το" δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους επισκέπτες/χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του "Δώκε το" μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το "Δώκε το", για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες/χρήστες στις υπηρεσίες του "Δώκε το". Σε περίπτωση που το "Δώκε το" λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του επισκέπτη/χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.
Επίσης οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ρητά να τηρούν οποιονδήποτε κανόνα/διάταξη τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας και δεοντολογίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του "Δώκε το" και να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του "Δώκε το" ιδίως για:
Αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή/και διάθεση υλικού κάθε μορφής (λογισμικού, κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation κλπ) με παραπλανητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, τρομοκρατικό, απειλητικό περιεχόμενο, και γενικότερα περιεχόμενα που είναι παράνομα ή ενάντια στα χρηστά ήθη,
Αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή/και διάθεση υλικού κάθε μορφής με περιεχόμενο που προωθεί θρησκευτικούς ή άλλους τρόπους προσηλυτισμού,
Αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή/και διάθεση υλικού κάθε μορφής με περιεχόμενο που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων,
Αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή/και διάθεση υλικού κάθε μορφής με περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα,
Αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή/και διάθεση παράνομου λογισμικού,
Αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή/και διάθεση υλικού κάθε μορφής από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει άλλης σχέσης,
Αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή/και διάθεση υλικού κάθε μορφής με σκοπό την παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών,
Αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή/και διάθεση αυτόκλητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού υλικού κάθε μορφής,
Αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή/και διάθεση υλικού κάθε μορφής με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e/mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου (όπως spamming),
Αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή/και διάθεση υλικού κάθε μορφής που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
Συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών,
Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο,
Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του "Δώκε το".
Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του "Δώκε το", ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
Ο επισκέπτης/χρήστης του "Δώκε το" συμφωνεί και αποδέχεται ότι το "Δώκε το" δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το "Δώκε το" και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα, της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του "Δώκε το".
Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αξιολογεί το ορθότητα, την πληρότητα και την χρησιμότητα κάθε περιεχομένου και είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το "Δώκε το" ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο "Δώκε το", των συζητήσεων, των αγγελιών, των προφίλ χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του "Δώκε το".
Το "Δώκε το" και οι αρμόδιοι συνεργάτες του έχουν το δικαίωμα (όχι όμως και την υποχρέωση) να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

7. Αναφορά μέλους
Κάθε μέλος του "Δώκε το" που διαπιστώνει ότι οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης του δεν τηρεί ή παραβιάζει τους άνω δεοντολογικούς κανόνες ή ότι η συμπεριφορά του ή το περιεχόμενο που αναρτά έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε νομική διάταξη ή κανόνα δικαίου, οφείλει να ειδοποιεί και να ενημερώνει τους υπεύθυνους του "Δώκε το" μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας «Αναφορά Μέλους» ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο ώστε να λάβουν τα δέοντα μέτρα.

8. Συνομιλίες - συζητήσεις
Το "Δώκε το" παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά τους θέματα συζήτησης παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε θέματα συζήτησης που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες/χρήστες του "Δώκε το" οφείλουν να τηρούν τους κανόνες κόσμιας συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε προσβλητικές, παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το "Δώκε το" διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το "Δώκε το" σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο των εκφραζόμενων προσωπικών ιδεών ή αντιλήψεων, για τις οποίες δεν έχει ουδεμία ευθύνη. Οι επισκέπτες/χρήστες του "Δώκε το" που συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που το "Δώκε το" λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν/δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

9. Gallery
Το "Δώκε το" παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση εικόνων και φωτογραφιών, ωστόσο το περιεχόμενο αυτό, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Το "Δώκε το" δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες στην υπηρεσία Gallery. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες και οποιεσδήποτε φωτογραφίες και εικόνες αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας Gallery του "Δώκε το". Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να σέβεται τους δεοντολογικούς κανόνες και του νόμους. Εάν το "Δώκε το" λάβει ειδοποίηση ότι οποιαδήποτε πληροφορία που αναρτάται/δημοσιεύεται στις σελίδες/υπηρεσίες αυτές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή της και του μέλους.

10. Προσωπική σελίδα
Το "Δώκε το" δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες στην προσωπική σελίδα τους. Ο προαπαιτούμενος έλεγχος του "Δώκε το" έχει μόνο σκοπό να εξακριβώσει αν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί και όχι αν αυτά είναι αληθινά πράγμα δύσκολο και αδύνατο. Οι άλλοι επισκέπτες/χρήστες επισκέπτονται με δική τους ευθύνη τις προσωπικές αυτές σελίδες. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί από το "Δώκε το" οποιοδήποτε ψεύδος ή ανακρίβεια, ή λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες προσωπική/ες σελίδα/ες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του επισκέπτη/χρήστη που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Σε κάθε όμως περίπτωση το "Δώκε το" δύναται να μη δημοσιεύσει μία προσωπική σελίδα εάν υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία για την ορθότητα του περιεχομένου της. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για υλικό κάθε μορφής (κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video κλπ) που μπορεί οι επισκέπτες/χρήστες να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

11. Αγγελίες
Το "Δώκε το" διαθέτει υπηρεσία παροχής υπηρεσιών αγγελιών μέσω του Διαδικτύου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Το "Δώκε το" δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών αυτών από τον επισκέπτη/χρήστη και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά το χρήστη και τον παροχέα του αγαθού. Το "Δώκε το" σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή προκύψει από μία αγγελία και δεν διευκολύνει την επαφή των ενδιαφερομένων παρά μόνο μέσω της φόρμας επικοινωνίας που συνοδεύει κάθε αγγελία. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση από το "Δώκε το" ή να εμπλακεί αυτό σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή. Η ισχύς της αγγελίας είναι αδύνατο να διαπιστωθεί από το "Δώκε το", η εξακρίβωση των όσων λέγονται στην αγγελία θα πρέπει να γίνεται από τον επισκέπτη/χρήστη που ενδιαφέρεται για αυτήν. Εάν το "Δώκε το" λάβει ειδοποίηση ότι οποιαδήποτε πληροφορία που αναρτάται/δημοσιεύεται στις σελίδες/υπηρεσίες αυτές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή της και του μέλους.

12. Ψηφοφορίες
Η παρεχόμενη από το "Δώκε το" υπηρεσία «ψηφοφορίας» δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες/επισκέπτες το επιθυμούν να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από επίκαιρα ζητήματα της καθημερινότητας. Όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν και σχολιάζονται από το "Δώκε το" για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το "Δώκε το" διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το "Δώκε το" δύναται να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

13. Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους
Ο επισκέπτης/χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του "Δώκε το" για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο "Δώκε το", για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του "Δώκε το", να χρησιμοποιεί το χώρο, που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο, για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το "Δώκε το" στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

14. Ενημερωτικά δελτία
Τα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του "Δώκε το", μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σχετικά με υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλες δραστηριότητές του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Δώκε το" και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται την αποστολή προς αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletter) είτε με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών είτε με την για οποιονδήποτε λόγο αποστολή μηνύματος (e-mail) προς το "Δώκε το". Το "Δώκε το" έχει το δικαίωμα αποστολής και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Το "Δώκε το" διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

15. «Δεσμοί» (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους
Το "Δώκε το" δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει το "Δώκε το" ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει ο επισκέπτης χρήστης να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

16. Διαφήμιση
Το "Δώκε το" δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο "Δώκε το" και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

17. Τροποποίηση – διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών
Το "Δώκε το" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.
Ενδεικτικά το "Δώκε το" διατηρεί το δικαίωμα:
(α) να πραγματοποιεί βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή λογισμικό της Ιστοσελίδας,
(β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή και λογισμικού
(γ) να διαγράφει από την ιστοσελίδα οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται στην ιστοσελίδα από επισκέπτη/χρήστη
(δ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από τους επισκέπτες/χρήστες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ.προσωπικά δεδομένα).
Το "Δώκε το" διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

18. Περιορισμός ευθύνης
Ο,τιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του "Δώκε το" δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του "Δώκε το".
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του "Δώκε το" για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται « ως έχουν », χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το "Δώκε το" ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Το "Δώκε το" σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του. Το "Δώκε το" δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το "Δώκε το". Ο επισκέπτης/χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του "Δώκε το".
Συμφωνείται ότι το "Δώκε το" και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την διαγραφή, φθορά η αποτυχία αποθήκευσης οποιωνδήποτε μηνυμάτων ή άλλου υλικού πάσης μορφής περιεχομένου το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας του "Δώκε το"
Επισκέπτες/χρήστες του "Δώκε το" που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του "Δώκε το" που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το "Δώκε το". Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το "Δώκε το" δεν φέρει καμία ευθύνη.

19. Αποζημίωση
Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε νομική διαμάχη ή ασκηθεί κατά του "Δώκε το" ή/και των συνεργατών του οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη/χρήστη, αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το "Δώκε το" ή/και τους συνεργάτες του στην περίπτωση που υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

20. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Αυτοί οι όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του "Δώκε το" και του επισκέπτη/χρήστη και διέπουν την χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του "Δώκε το", υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενων συμφωνιών. Επίσης ο επισκέπτης/χρήστης ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις όταν χρησιμοποιεί συνδεδεμένες υπηρεσίες, περιεχόμενο τρίτων ή λογισμικό τρίτων. Όλοι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του "Δώκε το", καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, εκτός αν ρητώς ορίζεται άλλως, ερμηνεύονται δε με βάση τις προθέσεις και την βούληση των συμβαλλόμενων μερών, τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή κριθεί άκυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και επιχειρείται η αναπλήρωσή της με βάση τις προθέσεις των συμβαλλομένων μερών όπως φαίνονται από αυτήν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι τίτλοι των ενοτήτων των «όρων χρήσης» αποσκοπούν αποκλειστικά στη διευκόλυνσή του επισκέπτη/χρήστη και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που θα ανακύψουν από την χρήση του "Δώκε το" και της παρούσας σύμβασης χρήσης είναι τα Δικαστήρια Χανίων.