ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Ψηφοφορίες

Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την ανακύκλωση στα Χανιά;
 

Περιοχή ΧρήστηBanner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Display # 
1   Link   Δίκτυο Φο.Δι.Σ.Α (Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων)
Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Δικτύου των Φο.Δι.Σ.Α (Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), δημιουργήθηκε το 2009.
2   Link   Δίκτυο Ανακύκλωσης
3   Link   Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Αξιοποίησης
4   Link   Δίκτυο σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων πανελλήνιας εμβέλειας
5   Link   mavropoulos-gr.blogspot.com

Το ιστολόγιο φτιάχτηκε από τον Αντώνη Μαυρόπουλο και παρουσιάζει ορισμένες από τις εργασίες του στα ελληνικά. Έχει σαν στόχο να διευκολύνει μια αναγκαία και ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μια συζήτηση που όποτε θα φτάνει σε ένα τέλος, θα ξαναρχίζει από την αρχή, ακριβώς όπως το μαρτύριο του Σίσσυφου, σε αναζήτηση λύσεων σε ολοένα πιο σύνθετα και δυσεπίλυτα προβλήματα.
6   Link   Ε.Ε.Δ.Σ.Α. - Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ). Η ΕΕΔΣΑ είναι ο μόνος επιστημονικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα, μέλος της International Solid Waste Association, που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων για τα απορρίμματα.
7   Link   ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασιας Περιβάλλοντος
Η ανάπτυξη του τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα μας δημιούργησε την έντονη ανάγκη ενός σωματείου - φορέα των επιχειρήσεων του κλάδου της Προστασίας του Περιβάλλοντος.
8   Link   Econews.gr
Ιστοσελίδα με νέα που αφορούν το Περιβάλλον την Ενέργεια και την Οικολογία.
9   Link   Ecocity.gr
Ο ecocity επιδιώκει να επιτύχει συμβολή στον προβληματισμό για την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης. Συνεργασία με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα που υποστηρίζουν ανάλογες θέσεις, στήριξη και διάδοση όλων των μέτρων και αλλαγών που στηρίζουν τη βελτίωση ποιότητας ζωής, καθώς και οργάνωση επιστημονικών, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
10   Link   Διεθνής Ένωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ISWA)
11   Link   Πρόγραμμα Medossic